Hospital News

Published on September 17, 2020
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-1200x628-01.png
We want you to know that Children’s Hospital Los Angeles's top priority is the safety of our patients, families and staff. We're providing this information for those wanting to know how our hospital is preparing, preventing and responding to this ongoing public health incident. Read More
Published on July 8, 2020
covid_testing.png
从鼻咽拭子到抽血,这里有所有这些检测的含义 Read More
Published on July 8, 2020
covid_testing.png
Ահա թե ինչի համար են բոլոր այդ հետազոտությունները՝ քթից վերցվող քսուքից սկսած մինչև արյան նմուշառում Read More
Published on July 8, 2020
covid_testing.png
از سواب بینی تا خون گرفتن، در مورد این آزمایش‌ها توضیح داده شده است Read More
Published on July 7, 2020
covid_testing.png
من مسحات الأنف إلى عمليات سحب الدم، إليك ما تعنيه كل هذه الاختبارات Read More
Published on July 2, 2020
covid_testing.png
Desde las muestras nasales hasta los análisis de sangre; aquí tiene lo que significan todas estas pruebas. Read More
Published on July 2, 2020
covid_testing.png
비강 검체 채취에서 채혈에 이르기까지, 검사가 의미하는 바는 다음과 같습니다. Read More
Published on July 2, 2020
covid_testing.png
從鼻拭棉到抽血,為您提供所有相關檢測的含義 Read More
Published on June 24, 2020
covid_testing.png
Who should be tested for the novel coronavirus that causes COVID-19? And what do the different types of tests actually measure? A pediatric infectious disease specialist at CHLA gives the latest update and explains what parents need to know. Read More
Published on June 2, 2020
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-Spanish-1200x628-01.png
Muchas familias están preocupadas acerca de la propagación del nuevo coronavirus, el virus que provoca el COVID-19, y puede que tengan preguntas acerca de su seguridad, incluido si es seguro llevar a sus niños a nuestro hospital o nuestras clínicas para las citas.... Read More
Published on June 2, 2020
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-Arabic-1200x628-02.png
يشعر العديد من العائلات بالقلق من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19، وقد يكون لديهم أسئلة حول سلامتهم، بما في ذلك ما إذا كان من الآمن إحضار أطفالهم إلى المستشفى أو العيادات الخاصة بنا في مواعيد العلاج المحددة لهم. Read More
Published on June 2, 2020
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-Simplified-Chinese-1200x628-01.png
许多家庭担心新型冠状病毒,即引发 COVID-19 的病毒会传播,并且对自身 安全有疑虑,包括是否可以安全地带孩子来医院或诊所就医。 Read More
Published on June 2, 2020
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-Traditional-Chinese-1200x628-01.png
許多家庭擔心新型冠狀病毒,即引發 COVID-19 的病毒會傳播,並且對自身 安全有疑慮,包括是否可以安全地帶孩子來醫院或診所就醫。 Read More
Published on June 2, 2020
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-Farsi-1200x628-02.png
بسیاری از خانواده‌ها نگران شیوع بیماری ویروس کرونای جدید یا همان ویروس عامل بیماری کووید-19 هستند و ممکن است سؤالاتی در مورد سلامت خود داشته باشند، از جمله آیا آوردن کودکانشان به نوبت‌های پزشک در بیمارستان یا درمانگاه‌های ما بی‌خطر است. Read More
Published on June 2, 2020
368049_COVID-19_Landing-Page-Banner_1200x628_Armenian.png
Շատ ընտանիքներ անհանգստացած են նոր տեսակի կորոնավիրուսի տարածումից՝ այն վիրուսի, որն առաջացնում է COVID-19, և միգուցե հարցեր ունեն իրենց անվտանգության մասին, օրինակ՝ թե արդյոք ապահով է երեխաներին բերել մեր հիվանդանոց կամ կլինիկա բժշկական տեսակցությունների համար: ... Read More
Published on June 2, 2020
CHLA-Coronavirus-COVID-19-Landing-Korean-1200x628-01.png
본원의 환우와 가족들 다수는 코로나19의 원인인 신종 코로나바이러스의 확산을 걱정하고 있으며 자신의 안전에 대해 의문을 가질 수 있습니다. 그 중 한 가지 질문은 병원이나 진료 예약을 위해 아이를 데려와도 안전한가입니다. Read More
Published on May 1, 2020
Glucoft_Hero.png
CHLA’s infection prevention specialist has the exact training necessary to handle the COVID-19 crisis. Read More
Published on April 23, 2020
Smit.png
Epidemiologist Michael Smit is helping to lead CHLA’s response to COVID-19.  Read More
Published on April 22, 2020
J. Bard Hero Image.png
How the foresight of one CHLA investigator impacted the entire institution—and the community. Read More
Published on April 21, 2020
Hero Image.png
During the COVID-19 crisis, CHLA’s Amerman Family Foundation Dog Therapy Program goes virtual to provide much needed stress relief for patients, families and staff. Read More

Pages